مقامات شانگهای جهت بهبود عملیات مالی بازرگانی اتحاد بلاکچین تشکیل می دهند

0
317
بهبود عملیات بازرگانی شانگهای توسط بلاکچین

مقامات دولتی در شهر شانگهای چین ، همراه با بانک مرکزی چین و سایر بانک ها برای بهبود عملیات مالی امور بازرگانی یک اتحاد بلاکچین تشکیل داده اند .

کمیسیون بازرگانی شهرداری شانگهای ، گمرک شانگهای ، بانک خلق چین و بانک ارتباطات از جمله دیگر اعضای این اتحاد هستند .

یه جیان ، یک مقام اداره امور گمرک شانگهای گفت: این نخستین پروژه کاربردی بلاکچین در گمرک است و در ادامه افزود چین تجارت چند جانبه را پشتیبانی می کند و با جستجوی نوآوری فناوری ، مرتباً به محیط تجاری خود بهبود می بخشد .

منبع : theblockcrypto