گروه G20 معتقدند خطر نقض مقررات تو سط رمز ارزهای پایدار وجود دارد

0
194
پیامدهای رمز ارزهای پایدار را بر روی اقتصاد کلان

 گروه G20  که یک انجمن بین المللی برای دولت ها و فرمانداران بانکهای مرکزی است از صندوق بین المللی پول خواسته است تا پیامدهای مختلف رمز ارزهای پایدار را بر روی اقتصاد کلان جهانی را بررسی کند .

براساس این گزارش اعضای گروه G20 توافق کردند كه پذیرش جهانی رمزارزهای پایدار منجر به خطرات جدی در سیاست های عمومی و مقررات خواهد شد. این خطرات مربوط به پولشویی ، فعالیت های مالی غیرقانونی و عدم حمایت از مصرف كننده و سرمایه گذار می باشد که قبل از شروع فعالیت باید ارزیابی شوند.

منبع : cointelegraph