هیجان ارزهای دیجیتال دلیلی برای سرمایه گذاری

0
208
هیجان سرمایه گذاران به سمت معامله رمزارزها

نتایج مطالعات نشان می دهد که هیجان ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران را به سمت معامله رمزارزها سوق می دهد . سرمایه گذارانی که معاملات رمزنگاری فعالیت دارند ، تمایل دارند ریسک های بیشتری را در بازار بورس انجام دهند و نشان می دهد که آنها بیشتر از تنوع به دنبال دوپامین (ماده شیمیایی شادی بخش) هستند .

وقتی سرمایه گذاران در معاملات رمزارز فعالیت دارند به طور همزمان به دلیل داشتن ریسک پذیری ، معاملات خود را در بازار سهام نیز افزایش می دهند که این موجب رشد بیشتر معاملات در حوزه های مذکور می شود .

نکته قابل توجه این است که بیشترین معاملات در گروه سنی 35 تا 44 سال انجام شده و  به پس از آن معاملات در گروه سنی 25 تا 34 بوده است .

منبع : coindesk