حل مشکل خودپردازهای هنگ کنگ و بانک‌های هندی توسط بیت کوین

0
296
خودپرداز-بیت-کوین

افزایش تنش های سیاسی در هنگ کنگ و بحران احتمالی اقتصادی بانکی در هند این موضوع را  برجسته کرده است که پس انداز پول و اسکناس چقدر می تواند شکننده و آسیب پذیر باشد .

بسیاری ازمعترضین این موضوع نگرانند كه به محض آرام شدن اوضاع و بازگشت به زیر پرچم دولت چین ، دولت دارایی های آنها را مسدود کندو از آنجا که هنگ کنگ به سمت هرج و مرج پیش می رود ، نگرانی از کاهش ارزش پول نیز وجود دارد .

به طور طبیعی اگر تعداد مراکز پذیرش بیت کوین زیاد باشد ،  بیت کوین بهترین پاسخ برای پول غیر متمرکز در حال رشد و عدم بی ثباتی است .

مردم با تشدید بحران ها و ترس از تصرف دارایی هایشان ، به جای تبدیل پول های اسکناسی به کالای کمیاب ، می توانند به بیت کوین روی آورند .

منبع : newsbtc