دولت ایران پیشنهاد مقررات استخراج رمزارز را ارائه داد

0
277
استخراج-بیت-کوین

کابینه ایران آیین نامه جدید استخراج رمز ارز در ایران پیشنهاد کرده است که شامل صدور مجوزهای سالانه برای استخراج کنندگان رمز ارز می باشد . براساس این پیشنهاد ، استخراج کنندگان رمز ارز دارای مجوز شده و ملزم به ثبت نام و ارائه اطلاعاتی از جمله لیست فعالیتهای تجاری ، ارزش پیش بینی شده سرمایه گذاری ، وضعیت اشتغال فعلی ، قراردادهای اجاره ای برای کار و استخراج رمز ارز ، ارزش تجهیزات و مدت زمان کار آنها می باشدکه باید هر سال تمدید شود .

صنعت استخراج رمز ارز در ایران طی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. یک منبع ناشناس در تهران گفت که بیشتر استخراج کنندگان رمز ارز می دانند تحت کنترل هستند لذا بدون پرداخت مالیات ، تجهیزات را از طریق بازار سیاه وارد می کنند.

به هر حال بانک مرکزی ایران سرانجام صنعت فوق را به رسمیت شناخت و در ژوئیه 2019 قول داد پروانه صدور مجوز قانونی را صادر کند. این پیشنهاد توسط رضا رحمانی ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران به تصویب رسید. مجوزهای استخراج رمز ارز در ایران فقط برای کسانی با تجهیزات مورد نیاز برق 30 کیلووات اعمال می شود .

بدیهی است که صنعت برق در ایران ، یک تجارت خصوصی نیست ، بلکه از طرف دولت است. لذا دولت باید بداندکه چگونه تعادل [عملیات] معادن رمز ارز را برقرار کند تا به شبکه برق آسیب نرسد. اگر یک مصرف ثابت و یک مصرف مداوم برق وجود داشته باشد ، دولت می تواند نیروگاه های جدیدی بسازد یا نیروگاه هایی را به این کار اختصاص دهد .

منبع : CoinDesk