هر ملیتی مجاز نیست برای ویزای الکترونیکی جمهوری آذربایجان اقدام کند. در حال حاضر 95 کشور می‌توانند برای ویزای الکترونیکی به آذربایجان اقدام کنند. می‌توانید لیست این کشورها را از سایت https://evisa.gov.az/en/countries ببینید.
بطور کلی دو روش برای اخذ ویزای آذربایجان وجود دارد:

ویزای الکترونیکی
ویزای معمولی با مراجعه به سفارت

ویزای الکترونیکی E-VISA


ویزای الکترونیکی برای استفاده مستقیم افراد متقاضی و همچنین آژانس‌های مسافرتی در دسترس است. پس از پر کردن فرم آنلاین و تأیید در وبسایت رسمی https://evisa.gov.az/fa می‌توانید ویزای الکترونیکی خود را بطور مستقیم طی 3 تا 5 روز کاری در ایمیل شخصیتان دریافت کنید.
هزینه درخواست ویزای الکترونیکی آذربایجان 23 دلار آمریکا (20 دلار برای بررسی درخواست و 3 دلار برای هزینه خدمات) است.

ویزای معمولی با مراجعه به سفارت TYPICAL VISA (90 روز)


شما باید مدارک زیر را در کشور مبدأ به کنسولگری جمهوری آذربایجان (نمایندگی‌های دیپلماتیک) ارائه کنید:

فرم درخواست ویزای آذربایجان
دو عکس رنگی در زمینه سفید
گذرنامه خارجی با حداقل شش ماه اعتبار
دعوت نامه از جمهوری آذربایجان در 2 نسخه
پرداخت هزینه ایالتی

هزینه صدور ویزای آذربایجان


  • برای ویزای ورودی یک بار (از 3 روز تا 3 ماه) - 50 دلار
  • برای ویزای ورودی دوبار (از 3 روز تا 3 ماه) - 80 دلار
  • برای ویزای ورودی چندگانه (برای اعتبار 1 سال) - 350 دلار
  • برای ویزای توریستی - 20 دلار (فقط برای افرادی که ووچر مسافرتی ارائه می دهند)
  • برای ویزای حمل و نقل معمولی تک ورودی - 20 دلار
  • برای ویزای ترانزیت دوبار ورود - 40 دلار
  • یورو آنلاین در کنار شماست تا هزینه‌های سفارت آذربایجان را به راحتی پرداخت نمایید

    پرداخت هزینه سفارت